Strugarstvo je v začetku predstavljalo ročno proizvodnjo. Vreteno je vrtel vodni pogon. S preprostimi noži je mojster oblikoval izdelek. Količina izdelkov je bila majhna, kvaliteta pa je bila odvisna od njegove spretnosti rokovanja z nožem in občutka za obliko. Zato je bil skromen tudi zaslužek.

Pridobitev električne energije je pomenilo prvi korak v industrijsko proizvodnjo.
Izboljšali so se delovni stroji in priprave. Izdelki so postali kvalitetnejši, zato so bili sprejemlivi za širši trg. Močno je narasla tudi njihova kvaliteta, zato je bil finančni učinek proizvodnje višji.

Razcvet industrijske proizvodnje je zahteval sodobno strojno opremo od najbolj preprostih do sodobnih CNC vodenih strojev. Z novimi tehnološkimi prijemi je kvaliteta izdelkov dosegla sodobno evropsko raven.

Naše vodilo je izdelovanje kvalitetnejših lesenih izdelkov za dom in široko potrošnjo.
Z razširitvijo proizvodnje dejavnosti s trgovsko pa želimo dostopati do kupca s sodobnimi marketinškimi pristopi.