Začetki dejavnosti segajo v čas pred 2. sv. vojno. Gospodar je opravljal mlinarsko dejavnost. Ker pa le ta ni dajala dovolj zaslužka, je vodni pogon izkoristil za vrtenje vretena. Nanj je vpel kos domačega lesa in ga s strugarskimi noži obdelal v uporaben izdelek.
Po vojni je v hišo prišla elektrika. Strugarstvo, kot se je poimenovala obrtna dejavnost je obsegala izdelovanje krožnikov, skled, valerjev, ročaje za razna orodja, pipe, okrasne šatulje in dekorativne izdelke za gospodinjstvo.
V 60.ih in 70.ih letih prejšnjega stoletja je bilo v ribniški dolini razvito zadružništvo. Sprva je povezovalo predvsem kmete, kasneje pa tudi izdelovalce lesenih izdelkov, ki so se poimenovali v skupni izraz ``suha roba``. Pomagala jim je pri nabavi lesa, organizirala proizvodnjo in prinašala naročila. Hkrati je izdelke tudi tržila, saj je povpraševanje naglo naraščalo.
Osamosvojitev Slovenije je za doberšen del zmanjšala dejavnost. Skupni jugoslovanski trg se je razbil. Zahteve trga so pokazale, da je bilo potrebno proizvodnjo dejavnost razširiti s trgovino. Trgovinska dejavnost je razširila asortiman lesenih izdelkov za dom in široko potrošnjo.
Danes v dejavnosti aktivno deluje že četrta generacija, ki skuša s sodobnimi proizvodnimi in trgovskimi prijemi aktivno nastopiti na trgu.
Cilj sodobne proizvodnje in marketinga je proizvajati in tržiti kvalitetne in sodobne lesene izdelke s pridihom tradicije, s katerimi želimo zadovoljiti vsakega kupca.